ONLINE KUPOVINA KARATA

Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984   |   Blagajna: (011) 24 18 524   |  Mobilni (+381) 60 30 50 171

"SAMA JE TRAŽILA" - predstava o nasilju nad ženama

Predstava “Sama je tražila” se bavi nasiljem nad ženama. Predstava je omnibus sastavljen od priča/monologa/ispovesti/poema onih koji su umrli. Autori priča u omnibusu “Sama je tražila” su dramski pisci iz Srbije, Hrvatske, Irske i Švedske, većina višestruko nagrađivana za dramsko pisanje, a pored ličnih iskustava, materijal korišćen kao inspiracija su i policijski izveštaji.

Posle svake predstave održava se i okrugli sto sa prisutnom publikom u cilju informisanja građana i građanki kako da se reaguje kada smo žrtve ili svedoci nasilja, šta su naša prava, od koga i kako se traži pomoć i slično.

Smatramo da se na taj način može drastično smanjiti nasilje nad ženama i nasilje uopšte. Pri prikupljanu građe za ovu predstavu, značajne podatke smo dobili od gospođe Vesne Stanojević iz „Sigurne kuće“ - Beograd i smatramo ih partnerom u ovom projektu.

 

Tekstovi:
Maja Pelević
Milan Marković,
Branislava Ilić,
Danijela Kulezić - Vilson,
Branka Stojković i
Jasna Jasna Žmak

 

Režija: Ksenija Krnajski
Muzika: Ian Vilson
Sc,/kost.: Milica Grbić Komazec
Sc. pokr.: Damjan Kecojević
Svetlo: Vojkan Gostiljac

 

Igraju:
Olivera Viktorović Đurašković
Branka Stojković
Maja Mitić
Bojana Đurašković
Tijana Janković