Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984  |  Blagajna: (011) 24 18 524

DEČIJA SCENA

preuzmi repertoarREPERTOAR DEČIJE SCENE
ZA JANUAR 2018. GODINE

SUBOTA
13. januar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
14. januar

12:00h

SUBOTA
20. januar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
21. januar

12:00h

SUBOTA
27. januar

NEDELJA
28. januar

17:00h

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524

VEČERNJA SCENA

REPERTOAR VEČERNJE SCENE
ZA JANUAR 2018. GODINE

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524