Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984  |  Blagajna: (011) 24 18 524

NOVEMBAR 2019

DEČIJA SCENA

preuzmi repertoarREPERTOAR DEČIJE SCENE
ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

SUBOTA
02. novembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
03. novembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

17:00h

SUBOTA
09. novembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
10. novembar

12:00h

SUBOTA
16. novembar

NEDELJA
17. novembar

12:00h

17:00h

SUBOTA
23. novembar

12:00h

NEDELJA
24. novembar

12:00h

SUBOTA
30. novembar

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524

VEČERNJA SCENA

REPERTOAR VEČERNJE SCENE
ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

NEDELJA
10. novembar

NEDELJA
17. novembar

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524