Pozorište PAN TEATAR - Bulevar Kralja Aleksandra 298 (I sprat), 11000 Beograd
Telefoni: Kancelarija: (011) 34 72 984  |  Blagajna: (011) 24 18 524

SEPTEMBAR 2019

DEČIJA SCENA

preuzmi repertoarREPERTOAR DEČIJE SCENE
ZA SEPTEMBAR 2019. GODINE

SUBOTA
14. septembar

12:00h

NEMA PREDSTAVE

NEDELJA
15. septembar

SUBOTA
21. septembar

17:00h

NEDELJA
22. septembar

SUBOTA
28. septembar

12:00h

NEDELJA
29. septembar

17:00h

NEMA PREDSTAVE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524

VEČERNJA SCENA

REPERTOAR VEČERNJE SCENE
ZA SEPTEMBAR 2019. GODINE

Večernja scena počinje sa radom u oktobru 2019.godine .

INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA: (011) 2418 524